Stoeprandschade aan de auto dient snel worden gerepareerd

Stoeprandschade aan de auto dient snel worden gerepareerd

Een stoep kan heel eenvoudig over het hoofd worden gezien en kan dat gebeuren bij het parkeren, maar ook bij een verkeerd uitgevoerde maneuvre tijdens het rijden. In de meeste gevallen zal de stoeprand in aanraking komen  met de velgen en dorpels waardoor die behoorlijk beschadigd kunnen raken. Herstel is natuurlijk altijd mogelijk en zullen de kosten wel afhangen van de mate van beschadiging(en). Wacht er in ieder geval niet al te lang op omdat de schadeplek het ondertussen mogelijk maakt voor roest om zich te kunnen vormen.

Hoe wordt de meeste schade veroorzaakt?

Zelfs met een voorzichtige rijstijl is schade aan de dorpels niet te voorkomen omdat er altijd nog sprake zal zijn van een hoge stoeprand of  een drempel die wat hoog uitgevallen is. de dorpels zijn wel berekend op hun taak, maar is het de langzame schade alsgevolg van roest die de genadeslag kan zijn. Deze krijgt de kans om toe te slaan op het moment dat de beschermende lagen aangebracht door de fabrikant zijn beschadigd. De inwerking van water en zout kan dus ongestoord plaatsvinden en begint de roest de dorpels vaak van binnenuit aan te tasten met verzwakking tot gevolg. Bij de APK wordt er daarom ook streng op toegezien dat eventuele roestvorming de veiligheid van de kooiconstructie niet in gevaar brengt.

Ook de velgen dienen snel gerepareerd te worden

Stoeprandschade aan de auto laten fixen beperkt zich niet alleen tot de dorpels, maar zijn het ook de velgen die soms zwaar beschadigd kunnen raken. Voor eenvoudige krasschade kunnen de velgen overgespoten worden, maar kan er ook speciaal laswerk bij komen kijken wanneer er sprake is van een gescheurde velg. Meestal dient die ook nog gepolijst te worden en zullen de kosten begrijplijk wat aan de hoge kant liggen. Ook bij velgen is het noodzakelijk het herstel niet uit te stellen omdat anders nog meer schade kan worden veroorzaakt en is het soms nodig om zowel de dorpels alsook de velgen te laten repareren.

Kies voor een ruimer verzekeringspakket

Kies voor een ruimer verzekeringspakket

Naast het standaard verzekeringspakket wordt er nog de mogelijkheid geboden om een aanvullende verzekering af te sluiten waarmee niet alleen de dekking verruimd wordt, maar ook onder meer omstandigheden de geleden schade vergoed zal worden. Zo kan er voor een mini casco verzekering gekozen worden die ook een dekking biedt  voor schade geleden door bijvoorbeeld een zware storm. De volledigste dekking wordt echter met een allrisk verzekering geboden. De allrisk verzekering  betekenis geeft aan dat je onder alle omstandigheden zoals omschreven in de polis de schade vergoed zal krijgen.

De schade wordt in haast alle gevallen vergoed

Het handige van een allrisk verzekering is dat de schade vergoed wordt in alle gevallen, dus ook wanneer jij de veroorzaker bent. Dat geeft op zich al een goed gevoel en geldt dat vooral voor auto’s die een relatief grote waarde vertegenwoordigen. Ook in het geval van verlies van de auto door brand of diefstal kan de schade vergoed worden. Het is dan logisch dat de tarieven voor zo een verzekering wat een de hoge kant zullen zijn en het daarom niet lonend is er eentje af te sluiten voor een auto met een lage marktwaarde. De hoogte van de polis wordt voor elke auto weer apart berekend en wordt niet alleen naar de waarde van de auto gekeken, maar ook naar de risicofactoren.

Soms wordt een allrisk verzekering ook verplicht

Bij de aankoop van een auto middels een financiering wordt het verplicht gesteld om een allrisk verzekering af te sluiten. Ook lease- en huurauto’s zijn met zo een verzekering gedekt. De hoge premie valt in het niets op vergeleken bij het verlies dat er kan worden geleden in het geval van schade. Een ander belangrijke schadepost waar je ook alles vergoed zal krijgen bij een allrisk verzekering is die welke veroorzaakt wordt door weersomstandigheden zoals een zware storm of hagel. Ook in het buitenland is zo een verzekering geldig en doe je er wel verstandig aan dit toch even met de verzekeraar te verifieren.

Auto’s Importeren blijft ‘booming’ business in 2018

Het importeren van een auto uit het buitenland wordt met de dag populairder. Een aantal ontwikkelingen vinden plaats die ervoor zorgen dat steeds meer mensen en bedrijven hun auto elders willen kopen. Het aantal auto’s op de Nederlandse wegen stijgt nog steeds, sterker nog de groei van het aantal auto’s op de weg groeit sneller dan de bevolking in Nederland. Auto-import is ‘booming’.

De cijfers

Met de toename van het aantal auto’s, groeit ook de populariteit van het importeren van auto’s uit het buitenland mee. In 2016 groeide het aantal auto’s uit het buitenland al met bijna 20% ten opzichte van het jaar daarvoor. In het eerste kwartaal van vorig jaar kwamen bijna 50 duizend auto’s uit het buitenland Nederland binnen, wat op dat moment een stijging van maar liefst 30% betekende vergeleken met dezelfde periode het jaar daarvoor. Over 2017 werd er opnieuw een record gebroken in is de grens van 200.000 geïmporteerde auto’s in een jaar overschreden. Het lijkt er geenszins op dat er binnen afzienbare tijd met deze trend zal worden gebroken.

Tekort aan ‘gewilde’ auto’s in Nederland

In Nederland is er een gebrek aan jonge tweedehandsauto’s. Mensen rijden relatief langer in een auto wanneer ze deze nieuw hebben gekocht. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een leaseconstructie worden nieuwe auto’s ook relatief langer gereden voor ze van eigenaar verwisselen of de verkoop in gaan. Er is erg veel belangstelling voor nieuwere auto’s van 1 of 2 jaar oud. Aan deze vraag kan in Nederland bij lange na niet worden voldaan, wat weer lijdt tot het opdrijven van de prijzen voor de beschikbare auto’s binnen de doelgroep. Tel hierbij het grote aantal beschikbare dieselauto’s op, in een tijd waarin diesel zeer snel in populariteit afneemt en je zult begrijpen waarom steeds meer mensen hun heil over de grens zoeken.

Internet en social media

Zoals wel vaker spelen internet en social media een ontzettend grote rol in het gedrag van de consument. Voorheen had de consument geen inzage in buitenlandse auto’s en het aanbod. Nog belangrijker is dat een particulier geen idee had wat er moest gebeuren om een auto te importeren. Tegenwoordig worden Nederlanders via internet en social media meer en meer blootgesteld aan het aanbod van auto’s in omringende landen. Door de groei in het importeren van auto’s zijn er ook bedrijven begonnen met het bemiddelen in het importproces. Het wordt als particuliere koper steeds eenvoudiger om een auto te importeren, waar het voorheen vooral dealers en handelaren waren die gebruik maakten van het importeren van auto’s kunnen particulieren tegenwoordig relatief eenvoudig een auto uit het buitenland kopen.

Financieel voordeel blijft

Het is bekend dat Den Haag toe wil werken naar een ander belastingsysteem voor motorvoertuigen, of in ieder geval een systeem wil, die de oneerlijke concurrentie met het buitenland wegneemt. Het ligt in de lijn der verwachting dat de bpm verder zal dalen in de toekomst en misschien op termijn wel helemaal verdwijnt. Het brandstoftype en de uitstoot van auto’s nemen een steeds belangrijkere rol in binnen de auto-industrie. Deze milieuvriendelijke ontwikkeling heeft ook invloed op het vaststellen van de belasting op motorvoertuigen. Door een snelgroeiende ontwikkeling in de auto-industrie en een minder dynamisch belastingsysteem wordt er veel geschoven in de CO2 tabellen. Hierdoor lijkt het belastingvoordeel op het eerste gezicht te verdwijnen, maar wordt weer tenietgedaan door de mee veranderende CO2 tabellen. Het financiële voordeel van het importeren van een auto blijf hierdoor ook in 2018, waarin we vermoedelijk nog meer buitenlandse auto’s op de weg gaan zien en nieuwe records zullen worden gebroken.