Auto’s Importeren blijft ‘booming’ business in 2018

Het importeren van een auto uit het buitenland wordt met de dag populairder. Een aantal ontwikkelingen vinden plaats die ervoor zorgen dat steeds meer mensen en bedrijven hun auto elders willen kopen. Het aantal auto’s op de Nederlandse wegen stijgt nog steeds, sterker nog de groei van het aantal auto’s op de weg groeit sneller dan de bevolking in Nederland. Auto-import is ‘booming’.

De cijfers

Met de toename van het aantal auto’s, groeit ook de populariteit van het importeren van auto’s uit het buitenland mee. In 2016 groeide het aantal auto’s uit het buitenland al met bijna 20% ten opzichte van het jaar daarvoor. In het eerste kwartaal van vorig jaar kwamen bijna 50 duizend auto’s uit het buitenland Nederland binnen, wat op dat moment een stijging van maar liefst 30% betekende vergeleken met dezelfde periode het jaar daarvoor. Over 2017 werd er opnieuw een record gebroken in is de grens van 200.000 geïmporteerde auto’s in een jaar overschreden. Het lijkt er geenszins op dat er binnen afzienbare tijd met deze trend zal worden gebroken.

Tekort aan ‘gewilde’ auto’s in Nederland

In Nederland is er een gebrek aan jonge tweedehandsauto’s. Mensen rijden relatief langer in een auto wanneer ze deze nieuw hebben gekocht. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een leaseconstructie worden nieuwe auto’s ook relatief langer gereden voor ze van eigenaar verwisselen of de verkoop in gaan. Er is erg veel belangstelling voor nieuwere auto’s van 1 of 2 jaar oud. Aan deze vraag kan in Nederland bij lange na niet worden voldaan, wat weer lijdt tot het opdrijven van de prijzen voor de beschikbare auto’s binnen de doelgroep. Tel hierbij het grote aantal beschikbare dieselauto’s op, in een tijd waarin diesel zeer snel in populariteit afneemt en je zult begrijpen waarom steeds meer mensen hun heil over de grens zoeken.

Internet en social media

Zoals wel vaker spelen internet en social media een ontzettend grote rol in het gedrag van de consument. Voorheen had de consument geen inzage in buitenlandse auto’s en het aanbod. Nog belangrijker is dat een particulier geen idee had wat er moest gebeuren om een auto te importeren. Tegenwoordig worden Nederlanders via internet en social media meer en meer blootgesteld aan het aanbod van auto’s in omringende landen. Door de groei in het importeren van auto’s zijn er ook bedrijven begonnen met het bemiddelen in het importproces. Het wordt als particuliere koper steeds eenvoudiger om een auto te importeren, waar het voorheen vooral dealers en handelaren waren die gebruik maakten van het importeren van auto’s kunnen particulieren tegenwoordig relatief eenvoudig een auto uit het buitenland kopen.

Financieel voordeel blijft

Het is bekend dat Den Haag toe wil werken naar een ander belastingsysteem voor motorvoertuigen, of in ieder geval een systeem wil, die de oneerlijke concurrentie met het buitenland wegneemt. Het ligt in de lijn der verwachting dat de bpm verder zal dalen in de toekomst en misschien op termijn wel helemaal verdwijnt. Het brandstoftype en de uitstoot van auto’s nemen een steeds belangrijkere rol in binnen de auto-industrie. Deze milieuvriendelijke ontwikkeling heeft ook invloed op het vaststellen van de belasting op motorvoertuigen. Door een snelgroeiende ontwikkeling in de auto-industrie en een minder dynamisch belastingsysteem wordt er veel geschoven in de CO2 tabellen. Hierdoor lijkt het belastingvoordeel op het eerste gezicht te verdwijnen, maar wordt weer tenietgedaan door de mee veranderende CO2 tabellen. Het financiële voordeel van het importeren van een auto blijf hierdoor ook in 2018, waarin we vermoedelijk nog meer buitenlandse auto’s op de weg gaan zien en nieuwe records zullen worden gebroken.