Kies voor een ruimer verzekeringspakket

Kies voor een ruimer verzekeringspakket

Naast het standaard verzekeringspakket wordt er nog de mogelijkheid geboden om een aanvullende verzekering af te sluiten waarmee niet alleen de dekking verruimd wordt, maar ook onder meer omstandigheden de geleden schade vergoed zal worden. Zo kan er voor een mini casco verzekering gekozen worden die ook een dekking biedt  voor schade geleden door bijvoorbeeld een zware storm. De volledigste dekking wordt echter met een allrisk verzekering geboden. De allrisk verzekering  betekenis geeft aan dat je onder alle omstandigheden zoals omschreven in de polis de schade vergoed zal krijgen.

De schade wordt in haast alle gevallen vergoed

Het handige van een allrisk verzekering is dat de schade vergoed wordt in alle gevallen, dus ook wanneer jij de veroorzaker bent. Dat geeft op zich al een goed gevoel en geldt dat vooral voor auto’s die een relatief grote waarde vertegenwoordigen. Ook in het geval van verlies van de auto door brand of diefstal kan de schade vergoed worden. Het is dan logisch dat de tarieven voor zo een verzekering wat een de hoge kant zullen zijn en het daarom niet lonend is er eentje af te sluiten voor een auto met een lage marktwaarde. De hoogte van de polis wordt voor elke auto weer apart berekend en wordt niet alleen naar de waarde van de auto gekeken, maar ook naar de risicofactoren.

Soms wordt een allrisk verzekering ook verplicht

Bij de aankoop van een auto middels een financiering wordt het verplicht gesteld om een allrisk verzekering af te sluiten. Ook lease- en huurauto’s zijn met zo een verzekering gedekt. De hoge premie valt in het niets op vergeleken bij het verlies dat er kan worden geleden in het geval van schade. Een ander belangrijke schadepost waar je ook alles vergoed zal krijgen bij een allrisk verzekering is die welke veroorzaakt wordt door weersomstandigheden zoals een zware storm of hagel. Ook in het buitenland is zo een verzekering geldig en doe je er wel verstandig aan dit toch even met de verzekeraar te verifieren.